ATIĞIM VAR; TEHLIKELİ Mİ?, DEĞIL Mİ BİLMİYORUM. NE YAPMALIYIM?

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nde yer alan EK-IV listesindeki kodlara bakılır.
  • Her bir kod: Bir atığa karşılık gelecek şekilde 6 (altı) haneden oluşur. (örn:150110)
  • A işareti ile gösterilmiş atıklar tehlikeli atık sınıfına girerken, listede M ile gösterilmiş atıklar yapılan analiz neticesinde eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atık sınıfına girer.
  • A ve M ile harfi gösterilmeyen atıklar tehlikesiz atık sınıfına girer.