Değerlerimiz

İnsana ve Doğaya Saygılı

Biyom olarak yönetim anlayışımız “insana ve çevreye saygı” ya dayanır. Çevremizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğumuza inanır ve her kararımızı “Önce Çevre” bilinci ile alırız. Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz. Çevresel proje performansımızı sürekli gözden geçirir ve son çevre teknolojilerini takip ederek yenileriz. Kurum olarak tüm çalışmalarımızda yenilikçi ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemekteyiz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar verebilecek riskleri önceden tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri zamanında ve eksiksiz olarak alırız.

İlkeli ve Etik Sahibi

Biyom olarak, ülkemizin ihtiyaç ve memnuniyetini önemseriz. Projelerimizde, insan kaynağımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini dengede tutarak yasal prosedür ve yönetmelikler dahilinde ihtiyaç, talep ve şikayetlerine doğru şekilde cevap vermeyi ve bu konularda proaktif çözümler getirmeyi ilke edindik. İş ve sosyal etik kurallarının bizim için en önemli yol gösterici olduğuna inanır, gerçekleştirilebilir taahhütlerde bulunur ve taahhüt ettiklerimizi gerçekleştiririz.

Yüksek Hizmet Kalitesi

Hizmet kalitesi, iş etiğimizin temel taşlarından biridir. Gerçekleştirdiğimiz her faaliyette ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite seviyesini hedef alırız. Müşterilerimizin kalite standartlarını her zaman daha yukarıya çıkaracak alanları belirler ve paylaşırız. Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.

Değişime ve Gelişime Açık

Biyom çalışanları olarak, bize yaşam alanı sağlayan dünyamıza, bir parçası olduğumuz topluma, ülkemize ve çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katma bilinciyle çalışırız. Başarımızın temelinde yer alan ve kurum kültürümüzü oluşturan değerlerimize sahip çıkarak bunu bir yaşam tarzı olarak benimseriz. Teknolojik gelişim ve değişime açık girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Amacımız, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda yenilikler getirmek, değişime öncülük etmektir. Sektörün ve ülkemizin gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verebilmek için, devamlı araştırır, projelerimizle yenilikçi çözümler getiririz.

Sosyal Sorumluluk Sahibi

Ekonomiye katkıda bulunmak kadar, topluma da katkı sağlamanın, çağdaşlığın gereği olduğuna inanarak toplumdan alınanı çoğaltarak ve üreterek topluma geri kazandırmak en önemli sorumluluğumuzdur. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütleri ile kamu yararına olan hizmetlerde, özellikle çevre ve eğitim ile ilgili konuları içeren faaliyetlerde rol alır ve destekleriz.