SIFIR ATIK NEDİR?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

❖ Verimliliğin artması,
❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır. (Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Projenin Aşamaları

Sıfır atık projesinde 7 aşama bulunuyor. Bu aşamaların her biri verimin artırılması, israfın önlenmesi ve eldeki mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması amacıyla sıfır atık projesi eylem planı ifade etmektedir. Bunlar şöyledir;

a) odak noktası kurumda raporlama, temizlik ve gözlem aşamalarından oluşacak.

b) mevcut durum tespiti kurumun çevreci olma konusunda yüklendiği sorumluluğun ne düzeyde olduğunun tespiti

c) planlama mevcut doğal kaynakların kullanılması konusunda nasıl bir yol ve yöntem izleneceğinin planlanması, buna yönelik kurum içi çalışanların eğitim takvimi

ç) ihtiyaçların belirlenmesi ve temin planlama yapılmasının ardından atık maddelerin gruplara ayrılarak ayrıştırılması, depolanması, biriktirilmesi

d) eğitim ve bilinçlendirme sadece kamu kurum ve kuruluşlarının değil toplumun topyekün bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi

e) uygulama aşamasında ise bu teorik süreçlerin uygulanmaya geçilmesi

f) raporlama aşamasında ise her ay mutlaka çalışmaların rapor edilmesi aşamalarından oluşur.

Sıfır Atık Projesinde Renkler
Biriktirme ekipmanları, ve tanıtım materyallerinde renk skalası uygulanır. Renklerin insanların algısı üzerinde büyük etkisi olduğundan ve uygulamada standarda erişmek adına renk skalası oluşturulmuştur. Oluşturulan renk skalasına göre;

· Kâğıt-karton atıkları için mavi,

· Plastik atıklar için sarı,

· Cam atıklar için yeşil,

· Metal atıklar için gri,

· Organik atıklar için kahverengi,

· Geri dönüşemeyen atıklar için siyah,

· Tıbbi atıklar için poşetlerde kırmızı, kovakonteynerlerde turuncu,

· Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf,

· Tekstil atıkları için pembe;

· Ahşap atıklar için turuncu,

· İri hacimli atıklar için lila,

· Ekmek artıkları için mor,

· Yemek artıkları için beyaz rengin kullanılması tercih edilmiştir.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.