Sıkça Sorulan Sorular

ATIĞIM VAR; TEHLIKELİ Mİ?, DEĞIL Mİ BİLMİYORUM. NE YAPMALIYIM?
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nde yer alan EK-IV listesindeki kodlara bakılır.
  • Her bir kod: Bir atığa karşılık gelecek şekilde 6 (altı) haneden oluşur. (örn:150110)
  • A işareti ile gösterilmiş atıklar tehlikeli atık sınıfına girerken, listede M ile gösterilmiş atıklar yapılan analiz neticesinde eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atık sınıfına girer.
  • A ve M ile harfi gösterilmeyen atıklar tehlikesiz atık sınıfına girer.

ATIK KODLARI LİSTESİNE NASIL ULAŞABİLİRİM?

Atık kodları listesine. Atık Yönetimi Yönetmenliği EK-IV listesinden ulaşılabilmektedir.

Listeye ulaşma için lütfen tıklayınız…

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=atık

ATIĞIMIN KODUNU NASIL BELİRLERİM?

ATIK LİSTESİNDE BİR ATIĞA KARŞILIK GELEN ATIK KODUNUN BELİRLENMESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN AŞAMALAR TAKİP EDİLİR;

1. Aşama 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı kodu belirlenir.

2. Aşama Atığın kodunun belirlenmesi için 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir kod bulunamazsa 13., 14. ve 15. bölümler incelenir.

3. Aşama Üstteki bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamazsa 16. bölüme göre değerlendirilir.

4. Aşama Eğer atık 16. bölüme de uygulanamıyorsa atık listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve “99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

ATIĞIMIN TEHLİKELİLİK DURUMUNU NASIL ÖĞRENİRİM?

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre atığın muhtemel tehlikeli atık (M) veya muhtemel tehlikesiz atık belirlenmesi için aynı yönetmeliğin Ek-3/B’sine bakılır.

Ek-3/B’de belirtilen konsantrasyon değerinin üzerinde olması durumunda (M) ile işaretli atık kodu kullanılır. Atığın Ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerinin altında olması halinde ise ilgili bölümdeki uygun tehlikesiz atık kodu kullanılır. İlgili atığın tehlikelilik analizi sadece TÜBİTAK MAM tarafından yapılmaktadır. TÜBİTAK MAM başvuru dilekçesi ve numune bilgilendirme formuna websitemizin dökümanlar bölümünden erişebilirsiniz.

HANGİ ATIKLAR TEHLİKELİDİR?

Atık Yönetimi Yönetmenliği Ek-3/A’ da tarif edildiği gibi H1’ den H14′ e kadar patlayıcı, oksitleyici, tutuşucu, tahriş edici, toksik, konserojen, korozif enfeksiyon yapıcı ve mutajenik vb. özellikler gösteren atıklar tehlikeli atık olarak değerlendirilmektedir.

Tehlikeli olduğu bilinen bazı atıklar: boya, vernik, yapıştırıcı, kozmetik atıkları, laboratuvar kimyasalları, kullanım süresi geçmiş ilaçlar.

ATIK YAĞIM VAR NE YAPMALIYIM?

a) Atık yağların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b) Kullanılan yağ türünün sınıflandırılabilmesi için atık yağ kategori analizleri atık üreticisi tarafından Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılır. Belirlenen kategoriye göre atık yağ, bertaraf ve/ veya geri kazanım tesislerine gönderilir. Atık yağların geri kazanım veya nihai bertarafı Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx linkinden ulaşılabilir.
c) Atık yağların taşınması “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

PİL VE AKÜMÜLATÖR ATIĞIM VAR NE YAPMALIYIM?

a) Atık pil ve akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b) Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Türkiye’de atık pil konusunda tek yetkili kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) 2004 yılından beri atık pil toplama çalışmalarını yürütmektedir. Size en yakın eczane, zincir market, araç muayene istasyonu, teknoloji marketi ve belediye binalarında bulunan pil toplama kutularına pilleri ulaştırabilirsiniz. 50 Kg’yi geçmeyen pillerinizi anlaşmalı kargolar aracılığı ile ücret ödemeden TAP Derneği’ne gönderebilirsiniz.

ELEKTRONİK ATIĞIM VAR NE YAPMALIYIM?

a)Elektronik atıkların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b)Atık olan elektrikli ve elektronik eşyaların geri kazanım işlemleri Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın; https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx linkinden ulaşılabilir.

TEHLİKESİZ ENDÜSTRİYEL ATIKLARIM VAR ,NE YAPMALIYIM?

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin EK-IV’ ünde (A) ve (M) işareti ile gösterilmemiş atıklar tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır. Endüstrilerden kaynaklanan tehlikesiz atıklar için çeşitli bertaraf yöntemleri vardır. Fakat “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” Madde 5’te “Tehlikesiz atıkların, ekonomiye katkı sağlamak ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Ancak, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar bertaraf edilir.” hükümleri bulunmaktadır. Bu bağlamda tehlikesiz atıkların, RDF tesislerine, geri kazanım tesislerine veya yakma tesislerine gönderilmesi önceliklidir. Ancak, herhangi bir geri kazanım yöntemine uygun olmayan atıklar 2.Sınıf Düzenli Depolama sahalarında bertaraf edilmektedir. Tehlikesiz endüstriyel atıklar 2.Sınıf düzenli depolama ile bertaraf edilecekse, aynı yönetmeliğin EK-IV’ ünde 20 kod başlığı altındaki atık türleri hariç olmakla birlikte “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin” Ek-2’ sinde belirtilen sınır değerleri sağlaması zorunludur. Bu atıkların bertarafı için Biyom Çevre Mühendislik Ltd., Atık Yönetimi Departmanımız’a başvurulması gerekmektedir.

SÖZLEŞME YAPMAK İSTİYORUM ,NE YAPMALIYIM?

Sözleşme imzalamak isteyen müşterilerimiz verdiğimiz fiyat teklifini kabul etmelidirler. Teklifimizi kabul eden müşterilerimiz sözleşme taleplerini teklif@biyomcevre.com adresine mail atarak veya 0850 885 5 402 ve 0532 413 0 402 no’lu irtibat numaramızı arayarak iletebilirler. Talebinize istinaden en kısa sürede irtibata geçilerek sözleşme koşulları tarafınıza iletilecektir.

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Gıda, Tekstil ve Plastik atıkların yönetimi Biyom Çevre Mühendislik Ltd. tarafından yapılmaktadır. Gerekli bilgiyi aşağıdaki telefondan edinebilirsiniz.

Telefon: +90 850 885 5 402

WhatsApp: +90 532 413 0 402

pay online

0850 885 5 402 numaramızdan Atık Yönetimi ve daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Iphone compatible

Canlı Destek hizmetimiz ile mesai saatleri içerisinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Iphone compatible

0532 413 0 402 numaramızdan mesai saatleri içerisinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

magnetic proof

info@biyomcevre.com adresimize 24/7, detayli bilgi içeren e-mail gönderebilirsiniz.