Mehmet Emin Ergül

Kurucu/Genel Müdür

Deneyim

Haziran/2018 - Halen

Biyom Çevre Mühendilik

Kurucu/Genel Müdür

2018 yılında Çevre Danışmanlık ile faaliyetine başlayan Biyom Çevre Mühendislik Ltd. 2020 yılında Gıda Geri Dönüşümü ve Tekstil Geri Dönüşümü sektörüne geçiş yaptı. Sektördeki gelişmenin etkisi ile uzun vadeli stratejik büyüme hedeflerini gerçekleştirmek adına Lisans kapsamını ve Faaliyet alanlarını artırmayı hedeflemektedir. Biyom Çevre Mühendislik Ltd. İstanbul’da kurulu, konusunda uzman kadrosuyla atık üreticilerine “Atık Yönetimi Hizmeti” sunmaktadır. Onlarca atık kodu ile tesisine atık kabul edebilen Biyom Çevre Mühendislik, Tehlikesiz türden birçok atığın toplanması, ayrıştırılması, işlenmesi ve geri kazanımına yönelik faaliyetlerini; Çevre Kanununa istinaden yayımlanan ilgili yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve her türden yasal düzenlemelere uygun olarak yönetmektedir.

Şubat/2016 - Kasım/2017

Nötral Kimya Arıtma Ltd.

Çevre Mühendisi

Çevre Mühendisi olarak atanan tesislerin tabi olduğu izin lisanslarına göre iş ve işlemleri gerçekleştirmek, aylık denetimi yapmak ve yapılacak tüm işleri ilgili mevzuat kapsamında tamamlamak ve raporlamak.

Haziran/2014 - Ekim/2014

İntergeo Çevre Teknolojileri Ltd.

Çevre Mühendisi

-Toprak ve Yeraltı Suyu Araştırması / İyileştirme
-Sahaya Özgü Saha Örnekleme Analiz Planı hazırlanması(SÖAP)
-Sahaya Özgü Kavramsal Saha Modelinin(KSM) Oluşturulması
-Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu Hazırlanması
-Kirlemiş Sahalar için Ara/Ani Müdahale Raporlarının Hazırlanması
-Risk Bazlı İyileştirme – Temizleme Çalışmaları
-Sahanın kirletici kaynaklarının ve yayılma modellinin tanımlanması
-Toprak ve yeraltı suyu numunelerinin alınması

Haziran/2013 - Ekim/2013

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Çevre Mühendisi

-Azot Oksitlerin Jet-Loop Biyoreaktörde Kimyasal ve Biyokimyasal Arıtımının İncelenmesi
-Mikroalglerden Biyodizel Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
-Nitro-Aromatik ve Nitro-Heterosiklik Organik Kirleticileri Ultrases Destekli Anaerobik Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Hakkında

Üniversiteyi Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan Ergül 2015 yılında bu bölümden mezun oldu.
2 Haziran 2013 tarihinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ nde TUBİTAK Projelerinde laboratuvar stajını tamamladı. 15 Temmuz 2014 tarihinde İntergeo Çevre Teknolojileri’ nde Toprak ve Yeraltı Suyu Araştırması / İyileştirme çalışmalarını yaparak ofis stajını tamamladı. 2018 yılında kurulan Biyom Çevre Mühendislik Ltd. kurucusudur. Halen Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ nda Lisansüstü eğitimi görmektedir.

Eğitim

2019 - Halen

Namık Kemal Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
2011 - 2015

Bartın Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
2010 - 2011

Çukurova Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
2006 - 2010

Bağcılar Orhangazi Lisesi

Sayısal Bölümü
2003 - 2006

Dede Korkut İlköğretim Okulu

İlköğretim Okulu
1998 - 2003

Bayik İlkokulu

İlkokul

Beceriler

Atık Yönetimi 89%
Çevre Yönetimi 85%
Toprak Kirliliği 71%
Atıksu Arıtma 61%
Hava Yönetimi 50%

İletişim