PİL VE AKÜMÜLATÖR ATIĞIM VAR NE YAPMALIYIM?

a) Atık pil ve akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b) Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Türkiye’de atık pil konusunda tek yetkili kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) 2004 yılından beri atık pil toplama çalışmalarını yürütmektedir. Size en yakın eczane, zincir market, araç muayene istasyonu, teknoloji marketi ve belediye binalarında bulunan pil toplama kutularına pilleri ulaştırabilirsiniz. 50 Kg’yi geçmeyen pillerinizi anlaşmalı kargolar aracılığı ile ücret ödemeden TAP Derneği’ne gönderebilirsiniz.