ELEKTRONİK ATIĞIM VAR NE YAPMALIYIM?

a)Elektronik atıkların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b)Atık olan elektrikli ve elektronik eşyaların geri kazanım işlemleri Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın; https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx linkinden ulaşılabilir.