ATIĞIMIN TEHLİKELİLİK DURUMUNU NASIL ÖĞRENİRİM?

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre atığın muhtemel tehlikeli atık (M) veya muhtemel tehlikesiz atık belirlenmesi için aynı yönetmeliğin Ek-3/B’sine bakılır.

Ek-3/B’de belirtilen konsantrasyon değerinin üzerinde olması durumunda (M) ile işaretli atık kodu kullanılır. Atığın Ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerinin altında olması halinde ise ilgili bölümdeki uygun tehlikesiz atık kodu kullanılır. İlgili atığın tehlikelilik analizi sadece TÜBİTAK MAM tarafından yapılmaktadır. TÜBİTAK MAM başvuru dilekçesi ve numune bilgilendirme formuna websitemizin dökümanlar bölümünden erişebilirsiniz.